Drobečková navigace

Úvodní stránka > O škole > Vize školy

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV (2009-2015)

Škola nabídne dítěti společenství dětí, podnětné prostředí, odborné výchovně -  vzdělávací vedení z hlediska vývojových specifik předškolního věku.

Bude školou s jasnou environmentální profilací.

Stane se školou, kterou si rodiče zvolí pro své dítě pro její kvalitu a ne pouze dle spádovosti.

Naplňování vize proběhne ve čtyřech oblastech :

1. Škola jako služba dětem a jejich rodičům

  -         vyhovující režim, provozní a organizační řád školy

  -         příjemné a podnětné prostředí

  -         možnost zapojení rodičů do vzdělávacího procesu

  -         variabilní způsob docházky

  -         zohlednění individuálního vývoje dítěte

  2. Škola jako místo uspokojování potřeb dítěte

  -         potřeba přiměřeného množství, kvality a proměnlivosti podnětů

  -         potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech

  -         potřeba prvotních citových a sociálních vztahů

  -         potřeba identity, společenského uplatnění a vlastní hodnoty

  -         potřeba otevřené budoucnosti, perspektivy

  3. Škola jako místo primárního vzdělávání

   -         jasný a pružný školní vzdělávací program

   -         spontánní hra jako prostor pro sociální zrání

   -         řízená činnost vedoucí k objevování a experimentu

   -         prožitkové učení

   -         individuální růst dítěte

   4. Škola jako pracoviště

    -         příjemné prostředí

    -         konstruktivní komunikace

    -         tvůrčí spolupráce

    -         osobní růst, vzdělávání

    -         pocit seberealizace a uplatnění

    5. Škola jako součást obce

     -         budování pocitu sounáležitosti s přírodou

     -         principy ekologického chování školy i jednotlivce

     -         propojení s místním kulturním životem v obci

     -         vztah k hodnotám

      

     V Citově 30.8.2009                                              BcA. Veronika Kozlová

     ředitelka školy


      

     MŠ Citov