Drobečková navigace

Úvodní stránka > O škole > Vize školy

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV (2009-2015)

 

Škola nabídne dítěti společenství dětí, podnětné prostředí, odborné výchovně -  vzdělávací vedení z hlediska vývojových specifik předškolního věku.

Bude školou s jasnou environmentální profilací.

Stane se školou, kterou si rodiče zvolí pro své dítě pro její kvalitu a ne pouze dle spádovosti.

 

Naplňování vize proběhne ve čtyřech oblastech :

1. Škola jako služba dětem a jejich rodičům

-         vyhovující režim, provozní a organizační řád školy

-         příjemné a podnětné prostředí

-         možnost zapojení rodičů do vzdělávacího procesu

-         variabilní způsob docházky

-         zohlednění individuálního vývoje dítěte

2. Škola jako místo uspokojování potřeb dítěte

-         potřeba přiměřeného množství, kvality a proměnlivosti podnětů

-         potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech

-         potřeba prvotních citových a sociálních vztahů

-         potřeba identity, společenského uplatnění a vlastní hodnoty

-         potřeba otevřené budoucnosti, perspektivy

3. Škola jako místo primárního vzdělávání

-         jasný a pružný školní vzdělávací program

-         spontánní hra jako prostor pro sociální zrání

-         řízená činnost vedoucí k objevování a experimentu

-         prožitkové učení

-         individuální růst dítěte

4. Škola jako pracoviště

-         příjemné prostředí

-         konstruktivní komunikace

-         tvůrčí spolupráce

-         osobní růst, vzdělávání

-         pocit seberealizace a uplatnění

5. Škola jako součást obce

-         budování pocitu sounáležitosti s přírodou

-         principy ekologického chování školy i jednotlivce

-         propojení s místním kulturním životem v obci

-         vztah k hodnotám