Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro zájemce > Zápis do MŠ

 

Zápis do Mateřské školy na rok 2017/2018 proběhne v termínu 2. 5. - 15. 5. 2017- přesné datum bude upřesněno.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV

Dle §34 zákona 561/2004Sb. stanovila ředitelka kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

S účinností od 31.3.2016 zastupitelstvo obce schválilo kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy Citov, zřizované obcí Citov přednostně umísťovány děti k pravidelné docházce:

 1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
 2. děti, které dovršily věk 4 let
 3. děti, které dovršily věk 3 let

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí ve věku tří let:

 1. sourozenci (pokud již sourozenec dítěte  MŠ Citov navštěvuje)
 2. děti, které mají trvalé bydliště v obci Citov
 3. výjimečně mohou být přijímány i děti, které dovrší věk 3 let v kalendářním roce, v němž k docházce nastupují

V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.

  V Citově dne 29.3.2016    

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ CITOV

pro školní rok 2016/2017 

proběhne dle § 34 zákona č.561/2004Sb. předškolním vzdělávání v aktuálním znění 

ve dnech  5. až  7. 4. 2016 – vydávání přihlášek

ve dnech 20. a 22.4. 2016– přijímání přihlášek

MŠ CITOV – ŠKOLA S ENVIRONMENTÁLNÍ PROFILACÍ 

 NABÍZÍ

 • jednotřídku rodinného typu
 • jasný a pružný denní řád
 • využívání metody řízeného a spontánního učení
 • vzdělávací program s environmentálním zaměřením
 • možnost různého docházkového režimu dítěte
 • aktivní spoluúčast rodičů na vzdělávání

A NAVÍC

 • „Tvořeníčko“– dle zájmu rodičů
 • individuální příprava dětí na vstup do ZŠ
 • návštěvy divadel, koncertů, výukových programů apod.
 • možnost saunování
 • účast dětí ve výtvarných soutěžích
 • spolupráce na kulturním dění v obci a mikroregionu

ŠKOLA

 • zařazena v síti „Mrkvička“
 • škola je držitelkou mezinárodního titulu „Ekoškola“

 

    TĚŠÍ SE NA VÁS PANÍ UČITELKY VERUNKA, KAČENKA  A ŠKOLNICE TETA LIDUŠKA.

                     

                                                                                      

MŠ Citov