Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro zájemce > Zápis do MŠ

 

Přihlášku je možné stáhnout ZDE.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV

Dle §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do ZŠ- povinné  §34 odst. 2)  zákona č. 561/2004 Sb., ve

                znění pozdějších předpisů

2. Věk dítěte- 4 roky dosažené k 31.8.2019

                     - 3 roky dosažené k 31.8.2019

                     - 2 roky dosažené k 31.8.2019

3. Bydliště dítěte v Citově

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím roce 2018/2019

 

Na základě přijímacího řízení ředitelka stanoví počet dosažených bodů při splnění kritérií a vyhlásí výsledky přijímacího řízení a to do 30 dní zveřejněním na webu MŠ a vstupních dveřích MŠ.

Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolní vzdělávání ale jen jejich přidělená registrační čísla.

 

 

V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.

 

 

 

  V Citově dne 10.4.2017                                                                                                ředitelka Mateřské školy

                                                                                                                                               Veronika Mlčochová

 

 

 

MŠ CITOV – ŠKOLA S ENVIRONMENTÁLNÍ PROFILACÍ 

 NABÍZÍ

 • jednotřídku rodinného typu
 • jasný a pružný denní řád
 • využívání metody řízeného a spontánního učení
 • vzdělávací program s environmentálním zaměřením

A NAVÍC

 • individuální příprava dětí na vstup do ZŠ
 • návštěvy divadel, koncertů, výukových programů apod.
 • možnost saunování, lyžařského výcviku
 • účast dětí ve výtvarných soutěžích
 • spolupráce na kulturním dění v obci a mikroregionu

ŠKOLA

 • zařazena v síti „Mrkvička“
 • škola je držitelkou mezinárodního titulu „Ekoškola“

 

    TĚŠÍ SE NA VÁS PANÍ UČITELKY VERUNKA, KAČENKA  A ŠKOLNICE TETA LIDUŠKA.

                     

                                                                                      

PROSÍME RODIČE, ABY DALY DĚTEM DO ŠKOLKY JEDNO POLÍNKO NA VÝROBU SVÍCNU.

 9. LISTOPADU 2018 V 8:30 HODIN K NÁM DO ŠKOLKY PŘIJELO DIVADLO Z HODONÍNA S POHÁDKOU: KRTEK A PRASÁTKO

FOTOGRAFIE JSOU VE FOTOGALERII

!!! PROSÍME RODIČE, ABY SI PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVALI
FOND AKCÍ !!!