Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro zájemce > výsledky přijímacího řízení pro rok 2016/17

výsledky přijímacího řízení pro rok 2016/17

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

 

Ředitelka Mateřské školy Citov rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Uchazeč (číslo spisu) Výsledek řízení
SŘ 01/2016 Přijat
SŘ 02/2016 Přijat
SŘ 03/2016 Přijata
SŘ 04/2016 přijat
SŘ 05/2016 přijata
SŘ 06/2016 přijat

 

 

V Citově dne 1.9.2016                                      Veronika Mlčochová, ředitelka MŠ Citov

 

 

 

Mateřská škola má v současné době 1 volné místo pro dítě od 3 let.

 

MŠ Citov