Drobečková navigace

Úvodní stránka > Projekty školy > Ekoškola > Ekotým > Zápisy ze schůzek Ekotýmu

Zápisy ze schůzek Ekotýmu

2013/2014

SETKÁNÍ EKOTÝMU 1.11.2013

Rodičům byla nabídnuta účast v Ekotýmu na společné akci dětí a rodičů – Tvořeníčko. Do Ekotýmu se přihlásili a na první schůzku přišli 3 zaměstnanci školky, 4 rodiče a 5 dětí.

  • Vize Ekoškolka – výtvarná práce sběr nápadů a představ na téma ekoškolka, jak by mohla vypadat a co by v ní mělo být (děti ze stavebnic), jaké principy a pravidla by měla mít (dospělí snos nápadů na společný plakát)
  • Co mohu v ekoškolce dělat já? Dohoda o funkcích v ekotýmu(zapisovatel, fotograf aj.)
  • Hra 7. kroků – 4 rodiče označení barevným štítkem ve vedlejší místnosti sedí u kusu koberce a děti jim člunkovým během nosí kousky rozstříhaných barevných kružnic, rodiče z nich skládají 4 kružnice s názvy průběžných kroků v ekoškolce (Ekotým, EV ve výuce, Informování, Ekokodex). Kružnice představují květy a na stonek mají rodiče ve správném pořadí umístit tři po sobě jdoucí kroky (analýzu, plán, monitorování a vyhodnocování). Pak vedoucí ekotýmu vysvětlí všech 7 kroků uplatňovaných v ekoškole.
  • Témata ekoškolky  - všichni kromě vedoucího, který aktivitu řídí se rozlosovali pomocí barevných figurek do 4 družstev (zvlášť děti a zvlášť dospělí) vznikla tak 4 namíchané skupinky. Každá skupinka dostala několik obrázkových indícií a jejich úkolem bylo, uhodnout o jaké téma vyjádřené jednoslovně jde. Na kruhu společně všem objasnili, jaké téma mají a co jak jim indicie napověděli. Potom ve svých skupinkách dané téma výtvarně znázornili pro potřebu nástěnky.

Učitelky vytvořili po tomto setkání nástěnku ekoškolky ze zeleného koberce, kam umístili obrázky 4 témat a „kytku“ složenou ze sedmi kroků.

Děti z ekotýmu všem dětem druhý den nástěnku představily, především témata a rozdaly všem dětem po 2 lepících štítcích pro hlasování o tématu, kterému by se chtěli věnovat.

Na dalším Tvořeníčku představila maminka z ekotýmu v krátkosti 1. setkání a umožnila rodičům hlasovat rovněž pro 2 zvolená témata stejným způsobem jako děti.

 

Platba stravného na měsíc únor proběhne  27. 1. 2021 v době 6,30-11,00 hodin a 12,00- 15,30 hodin a 28. 1. 2021 v době 6,00-11,00 hodin a 12,00,- 14,00 hodin ve školní jídelně v Brodku u Přerova.

Od 3. 11. 2020 začíná kroužek angličtiny v čase 14.15- 15.00 hodin. Kroužek bude probíhat každé úterý 2021  

Co potřebuji do školky?
V sekci aktuality.

Chystáme se do 1. třídy- ebook ke stažení v informacích pro zájemce- dokumenty 

Přihlášení k odběru příspěvků

Aktuality