image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Citov

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Citov
Citov 14
751 03 Brodek u Přerova

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Citov, příspěvková organizace
  Citov 14
  751 03 Brodek u Přerova

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Citov, příspěvková organizace
  Citov 14
  751 03 Brodek u Přerova

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  telefon ředitelka: +420 734 241 827
  telefon školní jídelna: +420 581 741 352

  4.5 Adresa internetové stránky

  mscitov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Citov, příspěvková organizace
  Citov 14
  751 03 Brodek u Přerova

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  mscitov.skolka@centrum.cz
  jidelna@msbrodekuprerova.cz

 • 4.8 Datová schránka

  zvekpu2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181835305/0300

6. IČO

70998388

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mscitov.skolka@centrum.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): zvekpu2

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Citov, příspěvková organizace, Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Citov poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.