image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Z historie

Historie MŠ Citov

V roce 1945 po konfiskaci majetku rytíře Paula Hevina de Navarre, vlastníka citovského panství, převzala obec zámek a statek do své správy. Velkostatek byl rozdělen mezi drobné zemědělce a zámek si ponechala obec pro své účely. V přízemí zámku byl zřízen byt školníka, lidová knihovna a kanceláře zemědělského družstva a místního národního výboru.

Dne 1.července 1948 byl zřízen v Citově zemědělský útulek, který byl rovněž umístěn v přízemí zámecké budovy. Do zemědělského útulku bylo zapsáno 30 nejmladších občánků. Náklady na zřízení hradila OPM v Přerově, jež také zapůjčila stolky a židličky. Správkyní útulku byla jmenována Žofie Paukertová z Citova. Žňový útulek byl otevřen do konce října a velmi se osvědčil. Občané obce byli spokojeni, proto byl útulek v době jarních prací opět otevřen. Jako pěstounky zde působily p. Hlaváčová a p. Drábková.

V roce 1954 byl zemědělský útulek zrušen a dnem 15. května 1954 zde byla zřízena mateřská škola. Jako první učitelka na této škole působila Olga Vyplelíková z Přerova a jako pěstounka p. Smyčková z Brodku.

Od 1.září 1954 byla na této mateřské škole ustanovena ředitelkou p. Jarmila Volfová z Brodku. Pěstounka byla přijata vždy jen po dobu špičkových pracích na poli tj. od l5.dubna do l. prosince.

V roce 1965 odešla Jarmila Volfová vyučovat na Pedagogickou školu v Přerově a ředitelkou Mateřské školy Citov byla jmenována Marie Sazovská, která v roce 1975 odešla do starobního důchodu. Na její místo nastoupila Jiřina Nevrklová, která působila ve funkci ředitelky mateřské školy do roku 2006. Poté nastoupila na místo ředitelky Bc.A Veronika Kozlová, která zde působila do dubna 2016, kdy nečekaně zemřela. Na dočasnou pozici ředitelky byla dosazena tehdejší učitelka Bc. Kateřina Zoubková. 1.9.2016 nastoupila na funkci ředitelky Veronika Mlčochová, které skončilo funkční období k 31. 8. 2022.
Na místo ředitelky školy byla dne 1. 9. 2022  jmenována paní Jarmila Kyasová z Tovačova.

Během trvání Mateřské školy v Citově prošla škola mnoha proměnami. Jeden z nejdůležitějších zlomů nastal od l.září 1977, kdy se změnil provoz na celodenní se stravováním. Obědy se začaly dovážet ze Školní jídelny v Brodku. Pro malou kapacitu brodecké mateřské školy dojížděly k nám po dobu dvou let děti z Brodku v doprovodu p. Strnadové, později p. Navrátilové. Nyní chodí do MŠ převážně děti z Citova, ale jsou zde i děti z okolních vesnic- Brodek u Přerova, Císařov.

  • V průběhu uplynulých let se na výchově našich nejmladších občánků podíleli:

Žofie Paukertová - správkyně

1948

p. Drábková

1948

p.Hlaváčová

1948

Olga Vyplelíková -  řed.

1954

p.Smyčková

1954

Jarmila Volfová - řed.

1954 - 1965

Vlasta  Jenderková

1957

Vlasta  Jenderková

1957

M. Suchánková

1961  (13 dní)

M. Juříková

1961

Marie Sazovská - řed.

1965 - 1977

Anna Hučínová

1965

Jana Bačová

1966

Helena Vodáková

1966

Věra Knoblochová

1969

Sylva Kulhánková

1969

Marie Ševečková

1969 - 1973

Jiřina Nevrklová - řed.

1974 - 2006

Jiřina Perničková

1976

Zita Hradilová

1976

Marta Potůčková

1978

Dagmar Kubánková

1978

Ludmila Dočkalová - Přikrylová

1978

Naděžda Francírková - Zamcová

1978 - 1992

Helena Složilová

1980

Jana Balášová

1982

Sylva Pavlů

1983

Hana Kašparová

1993 -  2001

Libuše Skalická

1996 - 1999

Veronika Nesvadbová

2003 - 2004

Julie Gřešíčková

2004 - 2009

Veronika Kozlová – řed.

2006 - 2016

Marcela Štěpánková

2009

Eva Stoličková

2010 - 2015

Bc. Kateřina Fryštáková

2015 - od 2020 (rodičovská dovolená)

Veronika Mlčochová - řed.

2016 - 31.8.2022

Milena Majdišová- učitelka

2019 - 2020
Ellen Seidlová- učitelka, školní asistentka 2020- 2020 (10 měsíců)
Pavlína Opavská DiS.- učitelka 2020 - 31.8.2023
Mgr. Martina Kosková- učitelka 2020- 2021
Pavla Pěnčíková DiS.- školní asistentka 2021- 2022
Lenka Vránová - školní asistentka 9. 9. 2022 - 30. 11. 2022
Jitka Vodičková - školní asistentka, učitelka 1. 12. 2022 - dosud
Jarmila Kyasová - ředitelka školy 1. 9. 2022 - dosud
Kateřina Kyasová Rebl, DiS. - učitelka 1. 9. 2023 - 31. 1. 2024 (odchod na mateřskou dovolenou)
Simona Šromová - učitelka 1. 2. 2024 - 31. 8. 2024