image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

 

 Zápis do MŠ 2024

Informace k zápisu:  ZÁPIS DO MŠ CITOV 24-25.docx

Žádost o přijetí je možné stáhnout:  Zadost o prijeti ditete k predskolnimu vzdelavani 2024-2025.docx

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV

Dle §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

  1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do ZŠ- povinné  §34 odst. 2)  zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů- 5 let dosažených k 31. 8. 2024
  2. Věk dítěte
    • 4 roky dosažené k 31. 8. 2024
    • 3 roky dosažené k 31. 8. 2024
    • 2 roky dosažené k 31. 8. 2024
  3. Trvalé bydliště dítěte v Citově.
  4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím roce 2024/2025

Na základě přijímacího řízení ředitelka stanoví počet dosažených bodů při splnění kritérií a vyhlásí výsledky přijímacího řízení a to, do 30 dní,
zveřejnění na webu MŠ Citov a vstupních dveřích MŠ.
Max. počet přijímaných dětí na školní rok 2024/2025 je 6 dětí.

Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolní vzdělávání ale jen jejich přidělená registrační čísla.

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno zákonnému zástupci ale bude vyvěšeno na webu MŠ Citov a vstupních dveřích.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou.

V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.

V Citově dne 4. 2. 2024 ředitelka Mateřské školy Jarmila Kyasová 

 

Na všechny děti i rodiče se těší paní učitelky Jarmila, Simona, Jitka a teta Liduška :)