image
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis na školní v roce 2021/2022

Z důvodu ochrany zdraví přistupuji k zápisu elektronicky, popř. poštou. Nemusíte mít na přihlášce potvrzení od lékaře jak bylo zvykem,  potvrzení o pročkovanosti vypisuje zákonný zástupce - dokládá se kopie očkovacího průkazu. Potvrzení od lékaře budeme potřebovat až v září, formuláře k vypsání Vám dám při nástupu do MŠ. Více informací k zápisu v ZÁPISU DO MŠ, viz. níže. Níže najdete i odkaz pro stažení žádosti o přijetí. Je nutné ještě doložit kopii rodného listu dítěte.

Děkuji za pochopení Veronika Mlčochová

Informace k zápisu zde:  ZÁPIS DO MŠ

Žádost o přijetí je možné stáhnout ZDE.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV

Dle §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

  1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do ZŠ- povinné  §34 odst. 2)  zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů- 5 let dosažených k 31. 8. 2021
  2. Věk dítěte
    • 4 roky dosažené k 31.8.2021
    • 3 roky dosažené k 31.8.2021
    • 2 roky dosažené k 31.8.2021
  3. Trvalé bydliště dítěte v Citově.
  4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím roce 2021/2022

Na základě přijímacího řízení ředitelka stanoví počet dosažených bodů při splnění kritérií a vyhlásí výsledky přijímacího řízení a to, do 30 dní, zveřejnění na webu MŠ Citov a vstupních dveřích MŠ.

Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolní vzdělávání ale jen jejich přidělená registrační čísla.

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno zákonnému zástupci ale bude vyvěšeno na webu MŠ Citov a vstupních dveřích.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou.

V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.

V Citově dne 8. 4. 2021 ředitelka Mateřské školy Veronika Mlčochová 

 

TĚŠÍ SE NA VÁS PANÍ UČITELKY VERUNKA, PAVLÍNKA, MARTINKA, školní asistentka PÁJA A školnice TETA LIDUŠKA.

Zápis na školní v roce 2020/2021