image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Ukrajina / Зарахування в дитячий садок Україна

Informace k zápisu Ukrajina ZAPIS DO MS CITOV.docx

Інформація для реєстрації в Україні ZAPIS DO MS CITOV.docx

Žádost o přijetí je možné stáhnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023-2024.docx

Заявку на вступ можна завантажит Zadost o prijeti UA .doc

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ Citov Ukrajina

Критерії зарахування дитини до дитячого садка Цiтов Україна

1. Věk dítěte/1. Вік дитини
 • 4 roky dosažené k 31. 8. 2023/ 4 роки досягнуто станом на 31 серпня 2023 року
 • 3 roky dosažené k 31. 8. 2023/ 3 роки досягнуто станом на 31 серпня 2023 року
 • 2 roky dosažené k 31. 8. 2023/ 2 роки досягнуто станом на 31 серпня 2023 року
2. Pobyt dítěte v Citově/2. Перебування дитини в Емоції

Na základě přijímacího řízení ředitelka zveřejní výsledky přijímacího řízení a to, do 30 dní, na webu MŠ Citov a vstupních dveřích MŠ.
На підставі порядку прийому директор протягом 30 днів оприлюднить результати процедури прийому на веб-сайті ДНЗ 
«Цітов» та вхідних дверей садка.
Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolní vzdělávání ale jen jejich přidělená registrační čísla.
Відповідно до захисту персональних даних, імена абітурієнтів на дошкільну освіту розміщуватимуться не будуть, а лише присвоєні їм реєстраційні номери.
Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno zákonnému zástupci ale bude vyvěšeno na webu MŠ Citov a vstupních dveřích.
Рішення про зарахування не буде доставлено законному представнику, а буде розміщено на сайті дитячого садка «Цітов» та на вхідних дверях.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou.
Рішення про не зарахування дитини до дошкільної освіти буде вручено законному представнику особисто. V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.
Протягом навчального року діти можуть прийматися в додатковій процедурі, якщо це дозволяє потужність садка.

 

V Citově dne 7. 3. 2023 ředitelka Mateřské školy Jarmila Kyasová
Ярміла Кясова, директор дитячого садка, в Цитові 7. 3. 2023 року
TĚŠÍ SE NA VÁS paní ředitelka Jarmila Kyasová, paní učitelka Pavlínka a teta Liduška.
Пані Ярміла Кясова, директор, вчителька пані Павлінек і тітка Лідушка з нетерпінням чекають на вас.
 

Zápis do MŠ 2023

Informace k zápisu:  ZAPIS DO MS CITOV.docx

Žádost o přijetí je možné stáhnout:  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023-2024.docx

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV

Dle §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

 1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do ZŠ- povinné  §34 odst. 2)  zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů- 5 let dosažených k 31. 8. 2023
 2. Věk dítěte
  • 4 roky dosažené k 31. 8. 2023
  • 3 roky dosažené k 31. 8. 2023
  • 2 roky dosažené k 31. 8. 2023
 3. Trvalé bydliště dítěte v Citově.
 4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím roce 2023/2024

Na základě přijímacího řízení ředitelka stanoví počet dosažených bodů při splnění kritérií a vyhlásí výsledky přijímacího řízení a to, do 30 dní,
zveřejnění na webu MŠ Citov a vstupních dveřích MŠ.

Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolní vzdělávání ale jen jejich přidělená registrační čísla.

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno zákonnému zástupci ale bude vyvěšeno na webu MŠ Citov a vstupních dveřích.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou.

V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.

V Citově dne 7. 3. 2023 ředitelka Mateřské školy Jarmila Kyasová 

 

Na všechny děti i rodiče se těší paní učitelky Jarmila, Pavlína, Jitka a teta Liduška :)