Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro zájemce > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy 2020/2021

Z důvodu ochrany zdraví přistupuji k zápisu elektronicky, popř. poštou. Nemusíte mít na přihlášce potvrzení od lékaře jak bylo zvykem,  potvrzení o pročkovanosti vypisuje zákonný zástupce - dokládá se kopie očkovacího průkazu. Potvrzení od lékaře budeme potřebovat až v září, formuláře k vypsání Vám dám při nástupu do MŠ. Více informací k zápisu v ZÁPISU DO MŠ, viz. níže. Níže najdete i odkaz pro stažení žádosti o přijetí. Je nutné ještě doložit kopii rodných listů jak dítěte, tak i zákonného zástupce kvůli ověření správnosti údajů. 

Děkuji za pochopení. Veronika Mlčochová

Informace k zápisu zde:  ZÁPIS DO MŠ

Žádost o přijetí je možné stáhnout ZDE.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV

Dle §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

 1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do ZŠ- povinné  §34 odst. 2)  zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

         2. Věk dítěte- 4 roky dosažené k 31.8.2020

                                - 3 roky dosažené k 31.8.2020

                                - 2 roky dosažené k 31.8.2020

         3. Trvalé bydliště dítěte v Citově.

         4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím roce 2020/2021

Na základě přijímacího řízení ředitelka stanoví počet dosažených bodů při splnění kritérií a vyhlásí výsledky přijímacího řízení a to, do 30 dní, zveřejnění na webu MŠ Citov a vstupních dveřích MŠ.

Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolní vzdělávání ale jen jejich přidělená registrační čísla.

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno zákonnému zástupci ale bude vyvěšeno na webu MŠ Citov a vstupních dveřích.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou.

V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.

  V Citově dne 27. 3. 2020                                            ředitelka Mateřské školy Veronika Mlčochová

MŠ CITOV – ŠKOLA S ENVIRONMENTÁLNÍ PROFILACÍ 

 NABÍZÍ

 • jednotřídku rodinného typu
 • jasný a pružný denní řád
 • využívání metody řízeného a spontánního učení
 • vzdělávací program s environmentálním zaměřením

A NAVÍC

 • individuální příprava dětí na vstup do ZŠ
 • návštěvy divadel, koncertů, výukových programů apod.
 • možnost saunování, lyžařského výcviku, kroužku angličtiny, školy v přírodě
 • účast dětí ve výtvarných soutěžích
 • spolupráce na kulturním dění v obci a mikroregionu

ŠKOLA

 • zařazena v síti „Mrkvička“
 • škola je držitelkou mezinárodního titulu „Ekoškola“

    TĚŠÍ SE NA VÁS PANÍ UČITELKY VERUNKA, KAČENKA , ELLENKA  A ŠKOLNICE TETA LIDUŠKA.

Platba stravného na měsíc únor proběhne  27. 1. 2021 v době 6,30-11,00 hodin a 12,00- 15,30 hodin a 28. 1. 2021 v době 6,00-11,00 hodin a 12,00,- 14,00 hodin ve školní jídelně v Brodku u Přerova.

Od 3. 11. 2020 začíná kroužek angličtiny v čase 14.15- 15.00 hodin. Kroužek bude probíhat každé úterý 2021  

Co potřebuji do školky?
V sekci aktuality.

Chystáme se do 1. třídy- ebook ke stažení v informacích pro zájemce- dokumenty 

Přihlášení k odběru příspěvků