image
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 2022

 

Informace k zápisu zde:  ZÁPIS DO MŠ

Žádost o přijetí je možné stáhnout ZDE

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CITOV

Dle §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

  1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do ZŠ- povinné  §34 odst. 2)  zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů- 5 let dosažených k 31. 8. 2022
  2. Věk dítěte
    • 4 roky dosažené k 31. 8. 2022
    • 3 roky dosažené k 31. 8. 2022
    • 2 roky dosažené k 31. 8. 2022
  3. Trvalé bydliště dítěte v Citově.
  4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím roce 2022/2023

Na základě přijímacího řízení ředitelka stanoví počet dosažených bodů při splnění kritérií a vyhlásí výsledky přijímacího řízení a to, do 30 dní, zveřejnění na webu MŠ Citov a vstupních dveřích MŠ.

Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolní vzdělávání ale jen jejich přidělená registrační čísla.

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno zákonnému zástupci ale bude vyvěšeno na webu MŠ Citov a vstupních dveřích.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou.

V průběhu školního roku mohou být přijímány děti v dodatečném řízení, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.

V Citově dne 7. 4. 2022 ředitelka Mateřské školy Veronika Mlčochová 

 

TĚŠÍ SE NA VÁS PANÍ UČITELKY VERUNKA, PAVLÍNKA, VERUNKA, školní asistentka PÁJA A školnice TETA LIDUŠKA.