image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Vize školy

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vize MŠ CITOV 

Škola nabídne dítěti společenství dětí, podnětné prostředí, odborné výchovně -  vzdělávací vedení z hlediska vývojových specifik předškolního věku.

Bude školou s jasnou environmentální profilací.

Stane se školou, kterou si rodiče zvolí pro své dítě pro její kvalitu a ne pouze dle spádovosti.

Naplňování vize proběhne ve čtyřech oblastech

1. Škola jako služba dětem a jejich rodičům

 • vyhovující režim, provozní a organizační řád školy
 • příjemné a podnětné prostředí
 • možnost zapojení rodičů do vzdělávacího procesu
 • variabilní způsob docházky
 • zohlednění individuálního vývoje dítěte

2. Škola jako místo uspokojování potřeb dítěte

 • potřeba přiměřeného množství, kvality a proměnlivosti podnětů
 • potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech
 • potřeba prvotních citových a sociálních vztahů
 • potřeba identity, společenského uplatnění a vlastní hodnoty
 • potřeba otevřené budoucnosti, perspektivy

3. Škola jako místo primárního vzdělávání

 • jasný a pružný školní vzdělávací program
 • spontánní hra jako prostor pro sociální zrání
 • řízená činnost vedoucí k objevování a experimentu
 • prožitkové učení
 • individuální růst dítěte

4. Škola jako pracoviště

 • příjemné prostředí
 • konstruktivní komunikace
 • tvůrčí spolupráce
 • osobní růst, vzdělávání
 • pocit seberealizace a uplatnění

5. Škola jako součást obce

 • budování pocitu sounáležitosti s přírodou
 • principy ekologického chování školy i jednotlivce
 • propojení s místním kulturním životem v obci
 • vztah k hodnotám

Příloha